Aktuellt pumppris ALLTID lägsta obemannade priset på Gotland samt att innehavare av Körkmackkort får alltid ytterligare minst 15 öre rabatt vid fakturering avdraget från aktuellt pumppris vid tankningen.

 DET BLIR GARANTERAT GOTLANDS LÄGSTA PRIS !